Sherlog SecurityCar

Varastatud sõidukite otsingusüsteem

SecurityCar süsteemid

SHERLOG SecurityCar on varastatud sõidukite otsinguteks loodud raadiolokatsioonisüsteem, mis on kasutusel Eestis, Tšehhis, Slovakkias, Lätis, Leedus ja Kesk-Venemaa oblastite territooriumil. SHERLOG SecurityCar kasutajate arv Tšehhis on kasvanud üle 27 000, Slovakkias, Lätis ja Leedus on kasutajaid üle 12 000.

Otsingusüsteem võimaldab leida varastatud sõiduki ja tagastada omanikule ka tingimustes, kus teiste sõiduki valve- ja otsingusüsteemide kasutamine on raskendatud või sageli võimatu – juhul, kui transpordivahend on peidetud maa-alusesse garaaži, metallkonteinerisse või on ettekavatsetult püütud blokeerida otsingusignaalid.

Sõidukisse paigaldatud valveseadmed on autonoomsed ja ei ole ühendatud sõiduki juhtimissüsteemiga, mistõttu on valveseadmete leidmine ja kahjutukstegemine raskendatud ja peaaegu võimatu sõiduki varguse käigus ning samuti tagab see sõiduki elektrisüsteemi häireteta töö. Sõiduki varguse korral aktiveerub häiresüsteem automaatselt ja märkamatult. Valveseadmete neutraliseerimise katsete või nende töö häirimise korral toimub automaatne häireedastus Sherlog juhtimiskeskusse, mis võimaldab otsingumeeskondadel õigeaegselt reageerida. SHERLOG SecurityCar otsingusüsteem on kasutusel alates 1992.aastast ja 98–99% varastatud sõidukitest, mis on olnud varustatud selle tehnoloogiaga, on leitud ja tagastatud omanikule. Saavutatud tulemuste põhjal on SHERLOG SecurityCar otsingusüsteem tunnustatud enamuse sõidukikindlustust pakkuvate kindlustusettevõtete poolt.

Sherlog Mini Comfort

Soodsam alternatiivlahendus kõrgendatud varguseriskiga sõidukitele, mida kasutatakse Balti riikide territooriumil (Eesti, Läti, Leedu).

Sherlog Optimum Comfort

Kõrgendatud varguseriskiga sõidukitele, mida kasutatakse väljaspool Balti riike (Eesti, Läti, Leedu) Euroopa Liidu territooriumil.

Sherlog Premium Comfort

Sõidukitele väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige (Venemaa, Ukraina, Valgevene) või kõrgendatud varguseriskiga sõidukitele Euroopa Liidu siseselt, väljaspool Balti riike.

Sherlog Classic

Valvesüsteemi erilahendus sõidukitele, mille juhid vahetuvad tihti (rendiautod ja muu renditehnika, palgaliste juhtide kasutusse antud ettevõtte sõidukid, jne).